Когато се избират радиатори за отопление е важно да се направи разграничение прямо неговото захранване. Дали тялото ще бъде уред, който консумира електрическа енергия или пък е част от система за парно отопление. Независимо, че са известни под едно наименование то тук става въпрос за два коренно различни вида радиатори, чиито принцип на работа няма нищо общо. Но пък видимо си приличат, защото представляват метални тела, които излъчват топлина. С днешната публикация няма да търсим разликите между електрическите радиатори и тези, предназначени за парно, а ще акцентираме върху спецификата на избора на тела, които работят като една цяло, в система за осигуряване на цялостно отопление на жилищни и административни сгради.

Какъв да бъде радиатора

Ако при електрическите радиатори се използва едно тяло то тези за парно работят в синхрон с цел да гарантират достигане на желаната температура. При парното отопление няма как с един радиатор да решите комплексно казуса с топлината, защото реално тук „една птичка пролет не прави“. Това е затворена система, която се захранва от един източник (уред) и се използват съответния брой тела, с чиято помощ се разпространява топлата циркулираща течност, известна като флуид. И от тук идват въпросите, които вълнуват почитателите на парното – какви да бъдат радиаторите и колко на брой ще са достатъчни за да заработи инсталацията ефективно?

Дори да изглежда твърде елементарно е добре да отбележим, че има конкретни специфики при подбор на такива специфични отоплителни тела. Техния принцип на работа е да осигурят правилното циркулиране на флуидната гореща течност. За да се осигури оптимално бързо затопляне на помещението има смисъл от някои основни аспекти и изисквания, на които всеки радиатор следва да отговори:

  • Материал

Дали е с високо или по-ниско ниво на топловпроводимост;

  • Размер

Малък, голям или среден би бил подходящ за съответното помещение;

  • Мощност

Не винаги размера и мощността са пряко свързани и големия радиатор не винаги означава, че е с оптимална мощност за да отопли помещението бързо;

  • Вид

Глидери, панели, ребра – от това какви са ползваните материали за изработка на радиаторите зависи и какъв ще бъде техния вид, респективно дизайн.

Реално това са основните детайли, които имат пряко отношение към това да се подберат подходящите тела, които да бъдат свързани в отоплителната система.

Въпроси и отговори, свързани с радиаторите

Ще се изненадате колко много въпроси могат да възникнат в хода на избирането на нови радиатори. Не са малко домакинствата, които търсят решения според цената на телата и те питат, а специалистите отговарят…

Въпрос: Могат ли да се използват в една система стоманени и алуминиеви радиатори?

Отговор: Такива комбинации не са изключени, но е добре да имате предвид, че комбинирането на различни материали няма да осигури максимална ефективност.

Въпрос: Колко броя радиатори са нужни за отопляване на жилище с площ 100-120 м2?

Отговор: Препоръчително е преди да се направи покупка да се изчислят кубатурите на помещенията, потенциалните топлозагуби и температурата, която желаете да поддържате. Единствено  професионално получените данни имат конкретика за това колко и какви радиатори биха били приложими.

Въпрос: До колко важен е материала, от който са направени радиаторите?

Отговор: Това е най-важния критерий, който би оказал високи стойности на КПД. Много от професионалистите съветват да се заложи на алуминиеви или биметални радиатори, тъй като те са супер надеждни, с отлични експлоатационни показатели, дълголетни и съвременен дизайн.

Вашите въпроси винаги задавайте на компетентни специалисти, които са наясно с терминологията и спецификата на отоплителните тела и техните характеристики. Търговците целят повече продажби, но те са наясно, че професионалната информация, която ще ви предоставят наистина е от ключов момент за вашата удовлетвореност. Именно поради това ви съветваме да търсите отговори от хора, с доказана квалификация и опит в отоплителния бранш, които целят да ви помогнат, а не да ви подведат, независимо дали имате нужда от електрически или радиатор за порно отопление.

Ако пък търсите някой който може да се справи с монтаж на радиатори в София, то разгледайте нашият сайт.