Топлинен счетоводител

Комуналните разходи са нещо, което вълнува всеки човек. Засичането на месечното потребление е процедура, извършвана от експерти в областта, за да се плащат акуратни сметки, обвързани с реални консумации. Измервателните уреди са също сред използваните начини за определяне на изразходваното електричество, вода или топлинна енергия.

За отчитането на последното се използват фирми, извършващи дялово разпределение на изразходваната в сградата топлоенергия, която след това се разпределя между отделните абонати. Такива компании има и доста в градове като София, като за този вид услуга препоръчваме професионалистите от Bizov.eu

Какво представлява дяловото разпределение

Отчитането на топломера в абонатната станция цели измерването на използваната топлинна енергия, консумирана на общо основание. Следващата процедура е разбиването на измереното количество по сметките на наличните в сградата имоти. Тази стъпка бива извършвана именно от така наречения топлинен счетоводител, чиято задача е коректното организиране на потреблението по броя домакинства.

Освен легитимни частни фирми, отчитането може да се направи от Топлофикация София. Ползите от подобен вид действия води до понижаването на разходите с до 20%, което не би било възможно без намесата на топлинния счетоводител и дяловото разпределение. Освен възможността да се плати само реално изразходваното количество енергия, като друга полза се определя и опазването на околната среда.

Важно е да заложите на лицензирана фирма, която има правото да извършва дялово разпределение в град София. Бизов упражнява такава дейност и работи с модерно оборудване за максимално точни резултати.

Как се отчита и разпределя използваната енергия

Топлинният счетоводител, като вид услуга, бива въведена през 2001 година, което се дължи на нейния принос за постигането на енергийна ефективност. Отчитането и разпределянето на използваната енергия в София, а именно извършването на дялово разпределение, се извършва въз основа на утвърдена методика. Ето какво включва тя:
Z

разбива се получената разлика между стойностите на общия водомер и стойността на отделните уреди за измерване на потреблението;

Z
два са начините, по които може да се отчете топломерът – единият е дистанционното засичане на консумираната топлоенергия на месечна база, а другият е годишното отчитане, при което пресмятането се осъществява чрез софтуер. Така се намира разликата между реално изразходваната енергия и прогнозната стойност;
Z
дяловото разпределение е приложимо за сгради с етажна собственост като блокове, бизнес и административни сгради, затворени комплекси, хотели и др.;
Z
монтажът на релевантните измервателни уреди е също част от работата на топлинния счетоводител в София, както и тяхното обслужване след време;
Z
топлинният счетоводител има автономна работа и може да се определи като независим фактор – освен отчетът на наличните в сградата уреди, той има задачата да подаде получената информация към топлофикационните дружества;
Z
системата за контрол на абонатните станции цели икономия – персоналното управление на разходи е финансово изгодно и рентабилно в дългосрочен план. Дяловото разпределение се дефинира като един от най-ефективните и мощни методи за икономия на енергия, която от ден на ден става все по-скъпа;
Z

отчитането може да се извърши и дистанционно – вече не е нужно да осигурявате достъп до вашия имот в София, за да бъде извършено засичането на сметките. Топлинният счетоводител ще направи това и от разстояние, залагайки на специални уреди с дистанционен принцип на работа.

Отчитането на разходите за топлоенергия

Отчитането на разходите за топлоенергия от счетоводител следва формули, които са упоменати в Наредбата за топлоснабдяване. Работата се свежда до боравенето със стойности, а не със суми, което е и сред характеристиките на дяловото разпределение в София.

Как да изберем топлинен счетоводител в София

При избора на такъв вид счетоводител за сградата в София се организира събрание на етажната собственост, на което се обсъждат актуалните въпроси, свързани с дяловото разпределение. Условието е всеки един от собствениците да притежава поне ⅔ – ти от наличната в сградата собственост, като това се изчислява съгласно идеалните части. Изготвя се протокол и списък с хората, дали своя глас.
Хидростарт препоръчва

Важно е да заложите на лицензирана фирма, която има правото да извършва дялово разпределение в град София. Бизов упражнява такава дейност и работи с модерно оборудване за максимално точни резултати. Таксите се заплащат заедно с месечните сметки, като те могат да бъдат разделени на 12 вноски за ваше удобство.

Още наши ВиК услуги София

Какви други услуги бихте могли да откриете при нас?

Монтаж и ремонт на мивка

Монтаж, ремонт и подмяна на мивки на достъпни цени в град София.

Монтаж на тоалетна

Още нещо, което предполагаме сте планирали по време на ремонта.

Подмяна на бойлер

Част от преустройството на банята е и подмяната на бойлера.

Монтиране на биде

Замисляли ли сте някога дали да монтирате биде към тоалетната си чиния?

Пълен списък с ВИК услуги

Хидро старт

Обадете ни се още сега