За осигуряването на чиста и здравословна питейна вода е наложително периодично промиване и дезинфекция на водопровода. Как става това и с какви средства? Споделят магазин от „Юроком 2000“.

Защо е необходима дезинфекция на водопровода?

Некачествено изградените инсталации или старите такива често имат различни проблеми със спукани тръби и изтичане на голямо количество чиста вода. Това е предпоставка за нейното заразяване с болестотворни бактерии или химически замърсявания. Употребата на нискокачествени монтажни и свързващи елементи е друга причина за възникване на чести технически проблеми, нежелано изтичане, заразяване, замърсяване на водопровода и нуждата от прочистване и промиване.

Наред с поддържането на доброто техническо състояние на водоснабдителната мрежа, което е свързано с високи финансови разходи, тя трябва редовно да се дезинфекцира. Това ще позволи да поддържаме водата годна за пиене и да е безвредна за хората и животните.

Продължителното не почистване и обезпаразитяване ще доведе до интензивен процес на биологична корозия и образуване на дупки и отлична среда за развитие на вредни микроорганизми.

Какви са начините за дезинфекциране?

За ефективното почистване и обезпаразитяване на водопровода, от онлайн магазин BMAG споделят за употребата на различни разтвори на силни окислители, като:

  • натриев хлорид – не много ефективен метод на хлориране, който не гарантира пълното премахване на бактериите, тъй като ефективността на действието му зависи от стойността на pH. Колкото по-ниско е, толкова по-ефективен ще бъде препаратът. За съжаление, това води до увеличаване на корозивните свойства на течността и намалява експлоатационния ресурс на водопровода и неговите тръби. Поради това, методът се заменя от по-ефективните съвременни средства;
  • хлоред диоксид – наличието на подобен продукт възпрепятства транспортирането на хранителни вещества през клетъчните стени на микроорганизмите и това води до тяхната смърт. Този продукт е много по-ефективен от хлора в много по-малки количества. Ето защо се използват и по-ниски концентрации на хлор или озон и не води до силно корозивни ефекти върху стените на тръбите. Времето за действие е много по-кратко, а ефективността на унищожаването на бактерии и вируси е по-висока;
  • водороден прекис и пероцетна киселина – изключително ефективни при отстраняването на бактериалния биофилм. В присъствието на органични вещества се разлага и отделя свободен кислород, притежаващ силни обезпаразитяващи свойства. Ефектът на дезинфекция е дълготраен. Предимството при употребата на водороден прекис и пероцетна киселина е липсата на поражения над използваните за изграждането на водопровода тръби и други метални елементи.

Употребата на горните варианти за прочистване и премахване на паразитите и вредните микроби от водоснабдителната мрежа гарантират дългосрочен ефект и безпроблемна работа. На местно ниво, допълнително прочистване на водата може да се прави и чрез свързване на филтър.

В кои случаи се извършва дезинфекция на водоснабдителните системи, според протокола?

Съгласно разпоредбите на специалния протокол, по-горе описаните процедури се извършват профилактично, още преди водопровода да бъде пуснат в експлоатация. Подобни процедури са належащи и в случаите след извършване на ремонтни или аварийни дейности. Често са практикувани и при периодична поддръжка и профилактика, както и при възникване на условия за поява, развитие и размножаване на вредни за здравето на човека и животните микроорганизми, бактерии и вируси. Подобни процедури са възможни и понякога задължителни още и в случай на възникнали епидемии и епидемиологични обстановки.

В подобни случаи, според протокола, се извършва прочистване още при наличието на големи резервоари и тръбопроводи с големи диаметри, позволяващи нанасяне на разтвора чрез пръскане.