Щранговете са важна част от водопроводната система. Те се делят на вертикални и хоризонтални щрангове. Вертикалните са онези, които доставят чистата вода до домовете ни, а хоризонталните са онези, които са монтирани в жилището ни. Необходимостта от смяна на щрангове може да бъде провокирана от редица причини. Ако в апартамента не сте сменили старите метални тръби е много вероятно поради запушване от наноси и корозия да се получи деформация и запушване на щранговете. В такива случаи ремонта не е решение и е препоръчително да се смени част от ВиК инсталацията за да функционира тя правилно. В зависимост от твърдостта на водата дори котления камък може да се превърне в причина за това да се наложи по-сериозен ВиК ремонт, при който да бъдат сменени щранговете. Основната причина обаче е именно износването и остаряването на системата, което всъщност е главната предпоставка да се потърси водопроводна фирма, която да се заеме с отстраняването на възникналия казус.

Ние Хидро Старт гр. София сме профилирани не само в смяната на щрангове и водомери, а и във следните услуги:

Ако установите, че качеството на водата, която тече от крана ви е влошено то може да се замислите дали няма проблем с някой от щранговете поради възникнала авария. Налягането също е симптом за нередност и вече имате достатъчно причина да се свържете със ВиК специалисти, които да установят източника на тези проблеми. Не бива да се тревожите ако е предписано тези детайли да бъдат сменени. В крайна сметка подновяването на инсталацията може да се окаже причина за това, че е настъпил момента за основен ремонт на водопроводната инсталация. Едва след като водопроводчиците са сигурни в причините за неефективното действие на системата могат да се заемат с отстраняването на авариите. В зависимост от етажността на една жилищна сграда можем да кажем, че колко време ще отнеме смяната на щранговете. Обикновено процеса се извършва поетапно с оглед да не се затруднят битовите потребности на домакинствата. Подробностите по изясняване на най-благоприятното време за работа на водопроводчиците се коментират с домакинствата. Ако през деня по-голям процент от живеещите в кооперацията са на работа то това се оказва най-благорпиятния момент за извършването на смяна на щрангове. Както знаете за да се започнат подобни ремонтни дейности то е задължително да бъде спряно водопродаването от централния спирателен кран за сградата. Но с оглед на това да разполагате с чиста вода и правилно функционираща ВиК инсталация е логично всяко едно домакинство да се съобрази с временния дискомфорт. Смяната на вертикални и хоризонтални щрангове ще допринесе за дълготрайно и безупречно действащ водопровод.