Във всяка една сграда, независимо дали се използва за жилищни, производствени или индустриални нужди има изградена водопроводна система. За да се използва чиста вода е логично да си плащаме, тъй като този ресурс преминава през пречистване и много други операции, които са свързани с разходването на пари. За да установи точно колко дължим на ВиК дружеството на входа на водопровода в дома или друг тип сграда има монтиран водомер. Още при извършването на строителните работи и изграждането на водопроводната инсталация се извършва оторизирано инсталиране от лицензирана фирма, която освен свързването на водомера към ВиК инсталацията предприема и действия по неговото узаконяване.

смяна-водомер-хидро-старт СофияВ хода на употреба  обаче е логично в даден момент той да се повреди. При съмнение от неправилно отчитащ измервателен уред е редно да потърсим специалисти по смяна на водомери. Но имайте предвид, че не всеки водопроводчик разполага с компетенциите да извърши подобна манипулация. За да сте сигурни, че смяната на водомера ви ще бъде законосъобразно и съобразено с предписанията на ВиК доставчика то задължително трябва да се свържете с лицензирана фирма, която може да се предприеме такава смяна.

При подмяната е нужно да се спазват конкретни стъпки и принципи, които да защитят както интереса на дружеството доставчик, така и тези на потребителя. Първо е необходимо да се изяснят причините и дали има нужда водомера да бъде сменян. Както вече споменахме за подмяна може да се говори тогава, когато има реален неразрешим проблем с измервателния уред или е изминал неговия десетгодишен експлоатационен срок. Това не се отнася за така наречените електронни водомери.  Още при създаването на партида всеки потребител сключва договор с ВиК дружеството доставчик като в една от клаузите по договора се описват именно сроковете за смяна на водомери София. Така се гарантират правата на двете страни и се елиминират обстоятелства като например плащане на повече вода отколкото сте изразходвали.

За да бъде напълно коректно извършено подменянето трябва да разчитате на доверена фирма, която освен лиценз разполага и с опитни водопроводчици, които бързо и без да губите време и пари ще извършат подмяната на измерващия уред. Уточнете ден и час за извършването на манипулацията. Осигурете достъп на водопроводчика до стария водомер, който първо ще бъде описан и протоколиран, а след това демонтиран. Следва поставянето на нов, който предварително сте избрали съобразно финансовите си възможности. Монтирането и калибрирането на водомера са част от услугата по неговата смяна. Последната стъпка е узаконяването, която е ангажимент на фирмата, която е лицензирана да смени водомера ви. Лесно и бързо смяната на измерващия уред се оказва най-неангажиращия ВиК ремонт в дома ви.

Ако искате да се доверите на професионалисти в бранша, то можете да се доверите на ВиК услугите на Хидро Старт София.

Благодарим ви за вниманието!