Ясно е, че ВиК ремонтите, ако са в основния си вариант са доста разходоемки. На практика основните причини са течове, корозирали щрангове и щети, които са нанесени от старата инсталация. Определящо е живущите в жилищните сгради да предприемат адекватни действия и да наемат професионалисти за отстраняването на повредите, но в зависимост от степента на аварията може да се наложи цялостна подмяна или пък частичен ремонт на щрангове. Втория вариант определено би бил по-добрата алтернатива, тъй като няма да се наложи всички тръби по вертикалата и по хоризонталата на водопровода да бъдат сменяни, но пък когато това се налага и е неизбежно няма как да се извърши частичен ремонт.

Отстраняването на възникнали аварии, причинени от спукани тръби няма как да не засегне живущите в сградата. Ремонта на хоризонтални или вертикални щрангове задължително се извършва от експерти, които са наясно с възможностите, които да са най-ниски като разход. Старите корозирали тръби вероятно ще се наложи да бъдат подменени с нови, но не винаги това е наложително. При зараждащ се теч водопроводчиците могат да преценят, че само с частична подмяна на елемент ще се закърпи временно положението, но имайте предвид, е отлагането на цялостния ремонт на водопроводната инсталация би била сериозна причина за щети в особено големи размери.

Наистина най-големия проблем при ремонтите на водопроводните системи и най вече на щранговете в сгради с етажна собственост е в това да се убедят всички собственици, че поддържането на ВиК инсталацията е от жизненоважна роля. процеса по ремонтирането, демонтажа и монтажа на нови тръби е изключително трудоемък и наистина е свързан с не малко разходи. Но от гледна точка на това наистина да разполагате с чиста вода, която преминава през нови полипропиленови тръби, а не корозирали метални и носещи болести по себе си наистина не подлежи на какъвто и да било коментар. Идеята е колкото по-рано се започне ремонта толкова по-качествена вода да ползват домакинствата. Затова не бива да отлагате ремонта, а е време да се направи бърза организация по наемането на фирма, която да се заеме с отстраняването на авариите, смяната на щрангове и всякакви други проблеми, които са възникнали по стария ви водопровод. Нереално е да искате инсталация, която е служила над 30 години да работи ефективно. Цялостната или частична подмяна на вертикалните и хоризонталните щрангове в даден момент е неизбежно и поради това настъпва момента по наемане на екип от водопроводчици, които да се погрижат за тяхната изправност.

Ако се чудите на кого да заложите при смяната на щрангове и техният ремонт, независимо дали са вертикални или хоризонтални, направете го с Хидро Старт!