Практиката показва, че като цяло ползването на имуществени застраховки се оказва изключително полезно. Тъй като човек никога не би могъл да бъде на 100 % сигурен, че внезапен теч от пералнята на съседа няма да  е причина за основен ремонт на банята то ето, че в подобни ситуации се оказва изключително ефективно наличието на застраховка. Природни бедствия, пожар, наводнение, повреда на водопроводната или канализационната инсталации са част от рисковете, които се включват в полиците по имуществени застраховки. Малко потребители обаче се замислят за това, че с минимална сума, която отделят месечно за такава застраховка могат да получат сериозно финансово обезпечение, което напълно да покрие възникналите при застрахователното събитие разходи. Именно затова голям процент от застрахователните компании гледат доста сериозно на водената от тях политика по разясняване на предимствата, които една имуществена застраховка може да има.

Обект на имущественото застраховане могат да бъдат както частни домове – къщи, апартаменти, вили, така и имоти на юридически лица, използвани за бизнес цели. Освен чисто архитектурно полицата покрива и разходи по отношение на съдържанието в помещенията. Тук се имат предвид всякакъв вид битова техника, мебели, друг тип имущество и дори машини и съоръжения. Когато се оформя застрахователната полица по имуществено застраховане то се описват всички онези движими вещи, които също са обект на застраховането.

Освен базовите покрития като рискове при опасност от кражби и грабежи можете да добавите и други клаузи в договора, които да защитят вашата собственост. Застрахователните компании са склонни да направят дори индивидуални имуществени полици, които напълно да удовлетворят потребителите като покритие, рискове и застрахователна премия. Преди да направите застраховка на имота си е добре да се консултирате с няколко застрахователни фирми или брокери като това би било определящо за намирането на най-добрата оферта.

Съвета, който можем да ви дадем при избор на застрахователна компания, която да се превърне в своеобразен щит за вашето имущество е да се доверявате на опитни и утвърдени на застрахователния пазар такива. Едва ли имате нужда от проформа застраховка, която не би гарантирала изплащане на щети, причинени например от спукана водопроводна тръба, щранг или повреда във функционирането на канализацията. Всяко едно поражение по строителната част на сградата и имуществото обект на застраховането ще бъде подобаващо обезщетено само тогава, когато от застрахователната компания гарантират коректност и навременни действия.

Като се има предвид, че има лимит на обезщетенията е важно да се информирате и по отношение на това при кои рискове фиксирани в имуществената застраховка се изисква и  процент на самоучастие.